spansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Имя
Primer nombre
Navnet på ansøgeren
Фамилия
Apellido
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Дата рождения
Fecha de nacimiento
Dato og år ansøgeren er født
Место рождения
Lugar de nacimiento
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Гражданство
Nacionalidad
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Семейное положение
Estado civil
Ansøgerens nuværende civilstatus
холост/незамужем
Soltero(a)
ikke gift eller i et romantisk forhold
Женат/замужем
Casado(a)
At have en mand eller kone
Вдовец/вдова
Viudo(a)
Single på grund af en ægtefælles død
Адрес
Dirección
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Телефон
Teléfono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
Email
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Сайт
Página Web
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Начальная школа
Escuela Primaria
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Средняя школа
Escuela para niños entre 13 y 16 años
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Старшая школа
Secundaria
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
университетский колледж
Universidad
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Детский сад
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Начальная школа
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Средняя школа
Escuela Secundaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Техникум/лицей
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Университет
Universidad
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Опыт работы в...
Experiencia laboral en...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Стажировка в...
Pasantía en...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Волонтерская практика в ...
Trabajo voluntario en...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
Buena comprensión oral y escrita de...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Свободно владею (устный, письменный)
Fluidez oral y escrita en...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Со знанием компьютера
Conocimientos de informática
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Со знанием CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil