tyrkisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Имя
Ad
Navnet på ansøgeren
Фамилия
Soyad
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Дата рождения
Doğum Tarihi
Dato og år ansøgeren er født
Место рождения
Doğum Yeri
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Гражданство
Tabiyeti
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Семейное положение
Medeni Hali
Ansøgerens nuværende civilstatus
холост/незамужем
Bekar
ikke gift eller i et romantisk forhold
Женат/замужем
Evli
At have en mand eller kone
Вдовец/вдова
Dul
Single på grund af en ægtefælles død
Адрес
Adres
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Телефон
Telefon
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Mail
E-Posta
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Сайт
Web sitesi
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Начальная школа
İlkokul
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Средняя школа
Ortaokul
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Старшая школа
Lise
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
университетский колледж
Kolej
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Детский сад
Ana Okulu
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Начальная школа
İlkokul
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Средняя школа
Ortaokul
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Техникум/лицей
Kolej
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Университет
Üniversite
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Опыт работы в...
... konusunda tecrübeli
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Стажировка в...
...'da stajyerlik
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Волонтерская практика в ...
...'da gönüllü çalışma
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Хорошо владею (устный, письменный)
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Свободно владею (устный, письменный)
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Со знанием компьютера
Bilgisayar konusunda yetkin
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Со знанием CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
... tipi sürücü belgesi sahibi
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil