engelsk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Primer nombre
First Name
Navnet på ansøgeren
Apellido
Surname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Fecha de nacimiento
Date of Birth
Dato og år ansøgeren er født
Lugar de nacimiento
Place of Birth
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nacionalidad
Nationality
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Estado civil
Marital Status
Ansøgerens nuværende civilstatus
Soltero(a)
Single
ikke gift eller i et romantisk forhold
Casado(a)
Married
At have en mand eller kone
Viudo(a)
Widowed
Single på grund af en ægtefælles død
Dirección
Address
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Teléfono
Phone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Email
E-Mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Página Web
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Escuela Primaria
Elementary School
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Middle School
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Secundaria
High School
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Universidad
College
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Infant School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Junior School
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Escuela Secundaria
Secondary School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Sixth-Form College
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universidad
University
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Experiencia laboral en...
Work experience at…
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Pasantía en...
Internship at…
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Trabajo voluntario en...
Voluntary work at…
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
Good understanding of both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluidez oral y escrita en...
Fluency in both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conocimientos de informática
Computer literate
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Currently holding a full…driver's license.
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil