fransk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Primer nombre
Prénom
Navnet på ansøgeren
Apellido
Nom de famille
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Fecha de nacimiento
Date de naissance
Dato og år ansøgeren er født
Lugar de nacimiento
Lieu de naissance
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nacionalidad
Nationalité
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Estado civil
Statut marital
Ansøgerens nuværende civilstatus
Soltero(a)
Célibataire
ikke gift eller i et romantisk forhold
Casado(a)
Marié(e)
At have en mand eller kone
Viudo(a)
Veuf / veuve
Single på grund af en ægtefælles død
Dirección
Adresse
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Teléfono
Téléphone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Email
Courriel
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Página Web
Site internet
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Escuela Primaria
École primaire
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Collège
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Secundaria
Lycée
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Universidad
Université
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Classe préparatoire
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
École primaire
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Escuela Secundaria
Collège
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Lycée
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universidad
Université
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Experiencia laboral en...
Stage chez...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Pasantía en...
Stage chez...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Trabajo voluntario en...
Volontariat chez...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
... lu, écrit, parlé
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluidez oral y escrita en...
... lu, écrit, parlé couramment
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conocimientos de informática
Initié à l'informatique
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Titulaire du permis B
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil