japansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Primer nombre
名前
Navnet på ansøgeren
Apellido
名字
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Fecha de nacimiento
誕生日
Dato og år ansøgeren er født
Lugar de nacimiento
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nacionalidad
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Estado civil
配偶者の有無
Ansøgerens nuværende civilstatus
Soltero(a)
独身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Casado(a)
既婚
At have en mand eller kone
Viudo(a)
独身
Single på grund af en ægtefælles død
Dirección
現住所
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Teléfono
電話番号
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Email
メールアドレス
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Página Web
ウェブサイト
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Escuela Primaria
小学校
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Escuela para niños entre 13 y 16 años
中学校
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Secundaria
高等学校
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Universidad
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
幼児学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
小学校
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Escuela Secundaria
中学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
シックス・フォーム・カレッジ
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universidad
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Experiencia laboral en...
・・・・で働いた経験があります。
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Pasantía en...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Trabajo voluntario en...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluidez oral y escrita en...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conocimientos de informática
パソコンを使いこなせます。
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
・・・・の免許を保有しています。
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil