kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Primer nombre
名字
Navnet på ansøgeren
Apellido
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Fecha de nacimiento
生日
Dato og år ansøgeren er født
Lugar de nacimiento
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nacionalidad
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Estado civil
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Soltero(a)
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Casado(a)
已婚
At have en mand eller kone
Viudo(a)
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Dirección
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Teléfono
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Email
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Página Web
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Escuela Primaria
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Escuela para niños entre 13 y 16 años
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Secundaria
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Universidad
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Escuela Secundaria
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universidad
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Experiencia laboral en...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Pasantía en...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Trabajo voluntario en...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluidez oral y escrita en...
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conocimientos de informática
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarizado(a) con CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil