tyrkisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Primer nombre
Ad
Navnet på ansøgeren
Apellido
Soyad
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Fecha de nacimiento
Doğum Tarihi
Dato og år ansøgeren er født
Lugar de nacimiento
Doğum Yeri
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nacionalidad
Tabiyeti
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Estado civil
Medeni Hali
Ansøgerens nuværende civilstatus
Soltero(a)
Bekar
ikke gift eller i et romantisk forhold
Casado(a)
Evli
At have en mand eller kone
Viudo(a)
Dul
Single på grund af en ægtefælles død
Dirección
Adres
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Teléfono
Telefon
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Email
E-Posta
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Página Web
Web sitesi
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Escuela Primaria
İlkokul
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Ortaokul
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Secundaria
Lise
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Universidad
Kolej
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Ana Okulu
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
İlkokul
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Escuela Secundaria
Ortaokul
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Kolej
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universidad
Üniversite
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Experiencia laboral en...
... konusunda tecrübeli
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Pasantía en...
...'da stajyerlik
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Trabajo voluntario en...
...'da gönüllü çalışma
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Buena comprensión oral y escrita de...
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Fluidez oral y escrita en...
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Conocimientos de informática
Bilgisayar konusunda yetkin
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD / CAM ile aşinalık
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
... tipi sürücü belgesi sahibi
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil