kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Förnamn
名字
Navnet på ansøgeren
Efternamn
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Födelsetid
生日
Dato og år ansøgeren er født
Födelseort
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationalitet
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Civilstånd
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Ogift
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Gift
已婚
At have en mand eller kone
Änkling/Änka
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
adressen
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-post
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Hemsida
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Grundskola
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Grundskola (mellanstadiet)
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Gymnasiet
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Högskola/Universitet
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Förskola
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Grundskola
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Gymnasiet
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Skola för elever i sixth form
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universitet
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Praktikplats hos ...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Volontärarbete i ...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Skriver och talar ... flytande
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Datakunnig
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Erfarenhet av CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Jag besitter ett ...-körkort.
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil