koreansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Förnamn
이름
Navnet på ansøgeren
Efternamn
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Födelsetid
생년월일
Dato og år ansøgeren er født
Födelseort
출생지
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Nationalitet
국적
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Civilstånd
결혼 여부
Ansøgerens nuværende civilstatus
Ogift
미혼
ikke gift eller i et romantisk forhold
Gift
기혼
At have en mand eller kone
Änkling/Änka
미망인
Single på grund af en ægtefælles død
adressen
주소
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
전화
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-post
이메일 (E mail)
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Hemsida
웹 사이트
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Grundskola
초등학교
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Grundskola (mellanstadiet)
중학교
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Gymnasiet
고등학교
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Högskola/Universitet
대학교
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Förskola
유아 학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Grundskola
초등학교
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Gymnasiet
중등학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Skola för elever i sixth form
식스-폼 컬리지
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universitet
대학교
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
...에서의 업무 경력
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Praktikplats hos ...
...에서 인턴쉽
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Volontärarbete i ...
..에서의 봉사활동
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Skriver och talar ... flytande
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Datakunnig
컴퓨터 사용 능력이 있는
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Erfarenhet av CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Jag besitter ett ...-körkort.
현재 ... 면허증 소지자
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil