spansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

ชื่อขึ้นต้น
Primer nombre
Navnet på ansøgeren
นามสกุล
Apellido
Familienavn eller efternavn på en ansøger
วันเกิด
Fecha de nacimiento
Dato og år ansøgeren er født
สถานที่เกิด
Lugar de nacimiento
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
สัญชาติ
Nacionalidad
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
สถานะแต่งงาน
Estado civil
Ansøgerens nuværende civilstatus
โสด
Soltero(a)
ikke gift eller i et romantisk forhold
แต่งงานแล้ว
Casado(a)
At have en mand eller kone
เป็นหม้าย
Viudo(a)
Single på grund af en ægtefælles død
ที่อยู่
Dirección
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
หมายเลขโทรศัพท์
Teléfono
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
อีเมล
Email
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
เว็บไซต์
Página Web
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
โรงเรียนประถม
Escuela Primaria
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
โรงเรียนมัธยมต้น
Escuela para niños entre 13 y 16 años
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
โรงเรียนมัธยมปลาย
Secundaria
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
มหาวิทยาลัย
Universidad
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
โรงเรียนสอนทารก
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Escuela Secundaria
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
การศึกษาสายวิชาชีพ
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
มหาวิทยาลัย
Universidad
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Experiencia laboral en...
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
การฝึกงานที่...
Pasantía en...
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
งานอาสาสมัครที่...
Trabajo voluntario en...
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Buena comprensión oral y escrita de...
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Fluidez oral y escrita en...
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Conocimientos de informática
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil