engelsk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Ad
First Name
Navnet på ansøgeren
Soyad
Surname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Doğum Tarihi
Date of Birth
Dato og år ansøgeren er født
Doğum Yeri
Place of Birth
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Tabiyeti
Nationality
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Medeni Hali
Marital Status
Ansøgerens nuværende civilstatus
Bekar
Single
ikke gift eller i et romantisk forhold
Evli
Married
At have en mand eller kone
Dul
Widowed
Single på grund af en ægtefælles død
Adres
Address
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
Phone
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Posta
E-Mail
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Web sitesi
Website
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
İlkokul
Elementary School
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Ortaokul
Middle School
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Lise
High School
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Kolej
College
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Ana Okulu
Infant School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
İlkokul
Junior School
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Ortaokul
Secondary School
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Kolej
Sixth-Form College
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Üniversite
University
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
... konusunda tecrübeli
Work experience at…
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
...'da stajyerlik
Internship at…
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
...'da gönüllü çalışma
Voluntary work at…
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Good understanding of both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Fluency in both written and spoken…
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Bilgisayar konusunda yetkin
Computer literate
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarity with CAD / CAM.
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
... tipi sürücü belgesi sahibi
Currently holding a full…driver's license.
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil