kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Ad
名字
Navnet på ansøgeren
Soyad
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Doğum Tarihi
生日
Dato og år ansøgeren er født
Doğum Yeri
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Tabiyeti
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Medeni Hali
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
Bekar
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
Evli
已婚
At have en mand eller kone
Dul
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Adres
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Posta
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Web sitesi
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
İlkokul
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Ortaokul
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Lise
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Kolej
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Ana Okulu
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
İlkokul
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Ortaokul
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Kolej
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Üniversite
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
... konusunda tecrübeli
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
...'da stajyerlik
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
...'da gönüllü çalışma
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Bilgisayar konusunda yetkin
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
CAD / CAM ile aşinalık
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
... tipi sürücü belgesi sahibi
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil