koreansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Ad
이름
Navnet på ansøgeren
Soyad
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Doğum Tarihi
생년월일
Dato og år ansøgeren er født
Doğum Yeri
출생지
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Tabiyeti
국적
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Medeni Hali
결혼 여부
Ansøgerens nuværende civilstatus
Bekar
미혼
ikke gift eller i et romantisk forhold
Evli
기혼
At have en mand eller kone
Dul
미망인
Single på grund af en ægtefælles død
Adres
주소
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
전화
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
E-Posta
이메일 (E mail)
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Web sitesi
웹 사이트
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
İlkokul
초등학교
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Ortaokul
중학교
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Lise
고등학교
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Kolej
대학교
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Ana Okulu
유아 학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
İlkokul
초등학교
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
Ortaokul
중등학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Kolej
식스-폼 컬리지
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Üniversite
대학교
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
... konusunda tecrübeli
...에서의 업무 경력
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
...'da stajyerlik
...에서 인턴쉽
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
...'da gönüllü çalışma
..에서의 봉사활동
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
Bilgisayar konusunda yetkin
컴퓨터 사용 능력이 있는
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
CAD / CAM ile aşinalık
CAD/ CAM 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
... tipi sürücü belgesi sahibi
현재 ... 면허증 소지자
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil