kinesisk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Vorname
名字
Navnet på ansøgeren
Nachname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Geburtsdatum
生日
Dato og år ansøgeren er født
Geburtsort
出生地
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Staatsangehörigkeit
国籍
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Familienstand
婚姻状况
Ansøgerens nuværende civilstatus
ledig
单身
ikke gift eller i et romantisk forhold
verheiratet
已婚
At have en mand eller kone
verwitwet
丧偶
Single på grund af en ægtefælles død
Adresse
地址
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
电话
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Email
电子邮箱
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
网址
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Grundschule
小学
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Mittelstufenschule
初中
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Oberstufenschule
高中
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Hochschule
大学
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Vorschule
幼儿学校
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Grundschule
小学
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
weiterführende Schule
中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Oberstufenkolleg
高等中学
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universität
大学
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Arbeitserfahrung bei...
在...的工作经历
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Praktikum bei...
在...的实习经历
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
在...的志愿者服务工作
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
良好的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
... fließend in Wort und Schrift
流利的书面和口语表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
gute Computer-Kenntnisse
通晓计算机技能
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
出色的交流/谈判/表达能力
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Kenntnisse in CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Führerschein Klasse...
目前持有...驾驶执照
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil