koreansk | Fraser - Ansøgning | Resumé/ CV

Resumé/ CV - Personlig data

Vorname
이름
Navnet på ansøgeren
Nachname
Familienavn eller efternavn på en ansøger
Geburtsdatum
생년월일
Dato og år ansøgeren er født
Geburtsort
출생지
Navnet på det sted hvor ansøgeren er født
Staatsangehörigkeit
국적
Det land hvor ansøgeren har statsborgerskab
Familienstand
결혼 여부
Ansøgerens nuværende civilstatus
ledig
미혼
ikke gift eller i et romantisk forhold
verheiratet
기혼
At have en mand eller kone
verwitwet
미망인
Single på grund af en ægtefælles død
Adresse
주소
Den præcise lokation hvor ansøgeren bor på nuværende tidspunkt
Telefon
전화
Det telefonnummer som ansøgeren kan kontaktes på
Email
이메일 (E mail)
Ansøgerens fungerende e-mail adresse
Website
웹 사이트
Adressen på ansøgerens personlige eller forretnings hjemmeside

Resumé/ CV - Uddannelse

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
USA, standard format til opstilling af din uddannelses baggrund
Grundschule
초등학교
Den laveste skole i USA der giver formel instruktion for børn i alderen mellem seks og elleve år
Mittelstufenschule
중학교
En skole i USA mellem folkeskole og gymnasiet for børn i alderen mellem elleve og fjorten år
Oberstufenschule
고등학교
En skole i USA efter mellemskole for børn i alderen mellem 14 og 18
Hochschule
대학교
Amerikansk navn for et uddannelses niveau på universitetet
Vorschule
유아 학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem fire og syv
Grundschule
초등학교
Engelsk navn for en uddannlse for børn mellem syv og ti
weiterführende Schule
중등학교
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem ti og seksten
Oberstufenkolleg
식스-폼 컬리지
Engelsk navn for en uddannelse for børn mellem seksten og atten
Universität
대학교
Engelsk navn for en niveau uddannelse

Resumé/ CV - Arbejdserfaring

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Et eksempel på hvordan man kan opstille sin erhvervsmæssige historie
Arbeitserfahrung bei...
...에서의 업무 경력
Brugt til at præsentere en arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø
Praktikum bei...
...에서 인턴쉽
Brugt til at præsentere en midlertidig arbejdsperiode, begyndende i rækkefølge for at opnå indsigt i eller erfaring indenfor et bestemt arbejdsmiljø. Termet bliver ofte brugt når man arbejder i udlandet i en periode
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
..에서의 봉사활동
Brugt til at præsentere en ubetalt arbejdsperiode, normalt begyndende i rækkefølge for at hjælpe dem der har brug for det

Resumé/ CV - Andre kvalifikationer

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten har et ordentligt kompetence niveau på et sprog
... fließend in Wort und Schrift
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Brugt til at vise at kandidaten er flydende på et bestemt sprog
gute Computer-Kenntnisse
컴퓨터 사용 능력이 있는
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge en computers basis funktioner
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Brugt til at vise at kandidaten er god til at kommunikere /forhandle / præsentere
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har en dybdeborendeviden om hvordan man bruger alle Microsoft Office programmer og HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten har forudgående vidende om hvordan man bruger ord-processor, regneark, databaser og præsentations software
Kenntnisse in CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Brugt til at vise at kandidaten kan bruge computer design software
Führerschein Klasse...
현재 ... 면허증 소지자
Brugt til at vise at kandidaten lovligt kan køre bil