fransk | Fraser - Forretning | Aftaler

Aftaler - Tilrettelæggelse

Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Formel, meget direkte
Hvornår passer det dig?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Formel, høflig
Kan vi arrangere et møde?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Formel, høflig
Jeg synes vi skal mødes.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Formel, direkte

Aftaler - Udsættelse

Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Formel, meget høflig
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Formel, høflig
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Formel, høflig
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Formel, høflig
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Formel, høflig
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Formel, direkte
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Formel, direkte

Aftaler - Aflysning

Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formel, høflig
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Formel, høflig
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Formel, høflig
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Formel, høflig