italiensk | Fraser - Forretning | Aftaler

Aftaler - Tilrettelæggelse

Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Formel, meget direkte
Hvornår passer det dig?
Quando è disponibile?
Formel, høflig
Kan vi arrangere et møde?
È possibile fissare un appuntamento?
Formel, høflig
Jeg synes vi skal mødes.
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Formel, direkte

Aftaler - Udsættelse

Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Formel, meget høflig
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Formel, høflig
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
È possibile fissare un'altra data?
Formel, høflig
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Formel, høflig
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Formel, høflig
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Formel, direkte
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Formel, direkte

Aftaler - Aflysning

Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Formel, høflig
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Formel, høflig
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Formel, høflig
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Formel, høflig