tjekkisk | Fraser - Forretning | Aftaler

Aftaler - Tilrettelæggelse

Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Formel, meget direkte
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Formel, høflig
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Můžeme si sjednat schůzku?
Formel, høflig
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Myslím, že bychom se měli setkat.
Formel, direkte

Aftaler - Udsættelse

Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Formel, meget høflig
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Formel, høflig
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Formel, høflig
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Musím odložit naši schůzku do...
Formel, høflig
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Formel, høflig
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Formel, direkte
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Formel, direkte

Aftaler - Aflysning

Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formel, høflig
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Formel, høflig
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Formel, høflig
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Formel, høflig