russisk | Fraser - Forretning | Aftaler

Aftaler - Tilrettelæggelse

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?
Formel, meget direkte
Kiedy Panu odpowiada?
Когда вас устроит?
Formel, høflig
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Мы могли бы встретиться?
Formel, høflig
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Думаю, нам необходимо встретиться
Formel, direkte

Aftaler - Udsættelse

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Я хотел бы узнать, возможно ли переложить нашу встречу?
Formel, meget høflig
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Я не смогу сделать это завтра в 14.00. Мы можем переложить это, скажаем, на 16.00?
Formel, høflig
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Возможно ли условиться на другое число?
Formel, høflig
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Я вынужден переложить нашу встречу на...
Formel, høflig
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
К сожалению, тот день, на который мы договорились о встрече у меня забит. Возможно ли установить другую дату?
Formel, høflig
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Я вынужден изменить дату нашей встречи
Formel, direkte
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Мы можем сделать это немного раньше/позже?
Formel, direkte

Aftaler - Aflysning

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Formel, høflig
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
К сожалению, должен сообщить, что я не смогу присутствовать на нашей предполагаемой встрече и поэтому должен от нее отказаться
Formel, høflig
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Боюсь, я вынужден отменить нашу встречу завтра
Formel, høflig
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
Ввиду..., боюсь, я не смогу присутствовать на встрече
Formel, høflig