ungarsk | Fraser - Forretning | Aftaler

Aftaler - Tilrettelæggelse

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Formel, meget direkte
Kiedy Panu odpowiada?
Mikor lenne jó Önnek?
Formel, høflig
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Formel, høflig
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Formel, direkte

Aftaler - Udsættelse

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Formel, meget høflig
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Formel, høflig
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Formel, høflig
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Formel, høflig
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Formel, høflig
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Formel, direkte
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Formel, direkte

Aftaler - Aflysning

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Formel, høflig
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Formel, høflig
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Formel, høflig
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Formel, høflig