fransk | Fraser - Forretning | Aftaler

Aftaler - Tilrettelæggelse

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Formel, meget direkte
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Formel, høflig
Můžeme si sjednat schůzku?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Formel, høflig
Myslím, že bychom se měli setkat.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Formel, direkte

Aftaler - Udsættelse

Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Formel, meget høflig
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Formel, høflig
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Formel, høflig
Musím odložit naši schůzku do...
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Formel, høflig
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Formel, høflig
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Formel, direkte
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Formel, direkte

Aftaler - Aflysning

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formel, høflig
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Formel, høflig
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Formel, høflig
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Formel, høflig