engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
If you require more information ...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen