fransk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Monsieur le président,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Cher Benjamin,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
Nous vous écrivons concernant...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
Suite à...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
En référence à...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
Je vous écris de la part de...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Votre société fut recommandée par...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Je me permets de vous demander si...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Pourriez-vous recommander...
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
Nous vous prions de...
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Quelle est votre liste des prix pour...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
Notre intention est de...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Nous regrettons de vous informer que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
En vous remerciant par avance...
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Merci pour votre aide.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
Merci de votre confiance.
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Cordialement,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen