nederlandsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Geachte dames en heren
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Beste Jan
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Ik hoor graag van u.
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen