italiensk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
Gentilissimo,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
Gentilissima,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
Gentili Signore e Signori,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
A chi di competenza,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Gentile Mario,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
In riferimento a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
Per quanto concerne...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
La contatto per conto di...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
Le dispiacerebbe...
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
La contatto per sapere se può...
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Le sarei veramente grata/o se...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
Potrebbe inviarmi...
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi trovo a chiederLe di...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Potrebbe raccomadarmi...
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
La invitiamo caldamente a...
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
Le saremmo grati se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
È nostra intenzione...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Dopo attenta considerazione...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
In fede,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Cordiali saluti
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
Cordialmente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen