japansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
代表取締役社長 ・・・・様
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
拝啓
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
拝啓
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
拝啓
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
関係者各位
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
佐藤愛子様
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
佐藤愛子様
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
佐藤太郎様
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
佐藤太郎様
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
一同に変わって・・・
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
先日の・・・の件ですが、
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
・・・にさらに付け加えますと、
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
・・・についてお伺いします。
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
・・・に代わって連絡しております。
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
・・・・していただけないでしょうか。
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
・・・・していただければ幸いです。
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
・・・・していただけますか?
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
・・・・は可能でしょうか。
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
・・・・を紹介していただけますか。
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
・・・・をお送りください。
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
至急・・・・してください。
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
・・・・していただけませんでしょうか。
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
・・・・することを目的としております。
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
お力添えいただきありがとうございます。
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
ありがとうございました。
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を楽しみにしています。
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
敬具
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
敬具
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
敬白
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
どうぞよろしくお願いします。
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
どうぞよろしくお願いします。
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen