kinesisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
尊敬的女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
尊敬的先生/女士,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
尊敬的收信人,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
亲爱的约翰,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
我们因为...给您写信
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
我们写这封信是因为...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
请问您是否介意...
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
您是否能够...
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
如果您能...,我将不胜感激
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
您能将...发送给我吗?
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
请您尽快按要求将...
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
我们的意向是...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
很抱歉地通知您...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
提前谢谢您…
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
如果您需要更多信息...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
此致
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
肃然至上
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
祝好
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen