koreansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
사모님께 드립니다.
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
관계자님께 드립니다.
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
관계자분들께 드립니다.
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
관계자분께 드립니다.
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
친애하는 김철수님,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
친애하는 최수정님,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
친애하는 김미나님,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
친애하는 신수경님,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
반가운 김미경님,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
반가운 철호씨,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
....을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
....을 받아보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
...을 추천해주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
...을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
신속히 ...을 하십시오.
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
... 드림,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
... 드림,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
... 올림,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
... 보냄,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
... 가,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen