portugisisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
Escrevemos a respeito de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
Escrevemos em atenção a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
Em relação à/ao ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
Em atenção à/ao...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
Escrevo-lhe em nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
Teria a gentileza de...
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Devo perguntar-lhe se...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
O senhor poderia recomendar...
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Qual a lista atual de preços de...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
É a nossa intenção...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Lamentamos informar que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
Caso precise de maiores informações...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
Nós prezamos o seu negócio.
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Abraços,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen