rumænsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Stimate Domnule Preşedinte,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
Stimate Domnule,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
Stimată Doamnă,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Stimaţi Domni,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
În atenţia celor interesaţi,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Dragă Mihai,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
Vă scriem în legătură cu...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
În legătură cu...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
Referitor la...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
V-ar deranja dacă....
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
Sunteţi amabil să...
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Ne interesează să obţinem/primim...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Îmi puteţi recomanda...
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
V-am fi recunoscători dacă...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
Intenţia noastră este să...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
Cu stimă,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Cu sinceritate,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
Cu respect,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Toate cele bune,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Cu bine,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen