russisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Уважаемый г-н президент
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
Уважаемая госпожа
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Уважаемый...
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Привет, Иван!
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
Пишем вам по поводу...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
Мы пишем в связи с ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
Ввиду...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
В отношении...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Ваша компания была рекомендована...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
Вы не против, если...
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
Будьте любезны...
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Буду очень благодарен, если...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
Не могли бы вы прислать мне...
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Мы заинтересованы в получении...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вынужден (с)просить вас...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Не могли бы вы посоветовать...
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
Пришлите пожалуйста...
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
Вам необходимо срочно...
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
Мы были бы признательны, если..
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
Мы намерены...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
Заранее спасибо...
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
С уважением...
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen