spansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Distinguido Sr. Presidente:
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Apreciados Señores:
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Querido Juan:
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
Le escribimos en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
Con relación a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
En referencia a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
Le escribo en nombre de...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
¿Sería posible...
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
¿Tendría la amabilidad de...
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Me complacería mucho si...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Me atrevo a preguntarle si...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
¿Podría recomendarme...
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
Se le insta urgentemente a...
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
Es nuestra intención...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Lamentamos informarle que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
Le agradecemos de antemano...
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
Si requiere más información...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen