tysk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kære Hr. Direktør,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Kære Hr.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Til hvem det vedkommer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Kære Hr. Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Kære John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Kære John,
Lieber Johann,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Vi skriver til jer angående...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Vi skriver i forbindelse med...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
I fortsættelse af...
Bezug nehmend auf...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I henhold til...
In Bezug auf...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Jeg skriver til dig på vegne af...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formel, når du skriver for en anden
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Vil du have noget imod at...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formel anmodning, tentativ
Kunne du være så venlig at...
Wären Sie so freundlich...
Formel anmodning, tentativ
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formel anmodning, tentativ
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formel anmodning, meget høflig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formel anmodning, meget høflig
Vil du være så venlig at sende mig...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formel anmodning, høflig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formel anmodning, høflig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formel anmodning, høflig
Kan du anbefale...
Können Sie ... empfehlen...
Formel anmodning, direkte
Kan du venligst sende mig...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formel anmodning, direkte
Du er snarest anmodet til at...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formel anmodning, meget direkte
Vi vil være taknemmelig hvis...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Specifik formel anmodning, direkte
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formel anmodning, direkte
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formel anmodning, direkte
Det er vores hensigt at...
Wir beabsichtigen...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, meget høflig
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formel, meget høflig
Tak på forhånd...
Vielen Dank im Voraus...
Formel, meget høflig
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, meget høflig
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formel, meget venlig
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formel, høflig
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formel, høflig
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formel, høflig
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formel, høflig
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formel, direkte
Hvis du ønsker mere information...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formel, direkte
Vi sætter pris på jeres forretning.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formel, direkte
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formel, meget direkte
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mindre formelt, høflig
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Med respekt,
Hochachtungsvoll
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Herzliche Grüße
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Med venlig hilsen
Grüße
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen