dansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Kære Fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Kære John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
Vi skriver til jer angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
I fortsættelse af...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
I henhold til...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
Vil du have noget imod at...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Kunne du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Vil du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Kan du venligst sende mig...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Du er snarest anmodet til at...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Det er vores hensigt at...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
If you require more information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen