esperanto | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Estimata John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
Plu al...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
Kun referenco al...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Ĉu vi povas rekomendi...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Vi estas urĝe petita al...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Kio estas via nuna listoprezo por...
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formel, direkte
If you require more information ...
Se vi bezonas pli informon...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Ni dankas vian negocon.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
Altestime,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Altestime,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
Altestime,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Ĉion bonan,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen