fransk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
Monsieur le président,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Madame, Monsieur,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Cher Benjamin,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
Nous vous écrivons concernant...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
Suite à...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
En référence à...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Je vous écris de la part de...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Votre société fut recommandée par...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Auriez-vous l'amabilité de...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Je vous saurai gré de...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Je me permets de vous demander si...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Pourriez-vous recommander...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Nous vous prions de...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Nous vous serions reconnaissants si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Quelle est votre liste des prix pour...
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Notre intention est de...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Nous regrettons de vous informer que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
En vous remerciant par avance...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Merci pour votre aide.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formel, direkte
If you require more information ...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Merci de votre confiance.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Cordialement,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen