nederlandsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Beste Jan
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen