koreansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
친애하는 사장님께,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
관계자님께 드립니다.
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
사모님께 드립니다.
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
관계자님께 드립니다.
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
관계자분들께 드립니다.
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
관계자분께 드립니다.
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
친애하는 김철수님,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
친애하는 최수정님,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
친애하는 김미나님,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
친애하는 신수경님,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
반가운 김미경님,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
반가운 철호씨,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
....을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
....을 받아보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
...을 추천해주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
...을 보내주시겠습니까?
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
신속히 ...을 하십시오.
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direkte
If you require more information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direkte
We appreciate your business.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
... 드림,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
... 드림,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
... 올림,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
... 보냄,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
... 가,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen