polsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Drogi Tomaszu,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
W nawiązaniu do...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
Nawiązując do...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Proszę o pilne...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direkte
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Pozdrawiam,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen