portugisisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
Escrevemos a respeito de...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
Escrevemos em atenção a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
Em relação à/ao ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
Em atenção à/ao...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Escrevo-lhe em nome de...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Teria a gentileza de...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Devo perguntar-lhe se...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
O senhor poderia recomendar...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Qual a lista atual de preços de...
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
É a nossa intenção...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informar que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formel, direkte
If you require more information ...
Caso precise de maiores informações...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Nós prezamos o seu negócio.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Abraços,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen