rumænsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Dragă Mihai,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
În legătură cu...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
Referitor la...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direkte
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
Cu respect,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Cu bine,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen