russisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
Уважаемый г-н президент
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Уважаемая госпожа
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Уважаемые...
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Уважаемый...
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Привет, Иван!
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
Пишем вам по поводу...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
Мы пишем в связи с ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
Ввиду...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
В отношении...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Ваша компания была рекомендована...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
Вы не против, если...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Будьте любезны...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Буду очень благодарен, если...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Не могли бы вы прислать мне...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Мы заинтересованы в получении...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Вынужден (с)просить вас...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Не могли бы вы посоветовать...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Пришлите пожалуйста...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Вам необходимо срочно...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Мы были бы признательны, если..
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Мы намерены...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Заранее спасибо...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direkte
If you require more information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
С уважением...
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen