spansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
Distinguido Sr. Presidente:
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Querido Juan:
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
Le escribimos en referencia a...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
Con relación a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
En referencia a...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Le escribo en nombre de...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
¿Sería posible...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
¿Tendría la amabilidad de...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Me complacería mucho si...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Me atrevo a preguntarle si...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
¿Podría recomendarme...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Se le insta urgentemente a...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Estaríamos muy agradecidos si...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Es nuestra intención...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informarle que...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Le agradecemos de antemano...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formel, direkte
If you require more information ...
Si requiere más información...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen