tjekkisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Dear Sir,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Vážený pane/Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Dear John,
Milý Johne,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
We are writing in connection with...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Further to…
V návaznosti na...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
With reference to…
V návaznosti na...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formel, når du skriver for en anden
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formel anmodning, tentativ
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formel anmodning, tentativ
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formel anmodning, meget høflig
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formel anmodning, meget høflig
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, høflig
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Formel anmodning, høflig
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Formel anmodning, høflig
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Formel anmodning, direkte
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formel anmodning, direkte
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formel anmodning, meget direkte
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Specifik formel anmodning, direkte
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formel anmodning, direkte
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formel anmodning, direkte
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, meget høflig
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, meget høflig
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formel, meget høflig
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, meget høflig
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, meget venlig
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, høflig
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, høflig
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, høflig
Thank you for your help in this matter.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, høflig
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direkte
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direkte
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direkte
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, meget direkte
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formelt, høflig
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Respectfully yours,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen