arabisk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kara Sinjoro Prezidanto,
السيد الرئيس المحترم،
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Estimata sinjoro,
سيدي المحترم،
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
السيدة المحترمة،
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
السادة المحترمون،
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
السيد أحمد المحترم،
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
السيدة نادية المحترمة،
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي الآنسة نادية،
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي السيدة نادية،
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
عزيزي أحمد كرم،
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Estimata John,
عزيزي أحمد،
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Ni skribas al vi pri...
نكتب لكم بخصوص...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
نكتب لكم بخصوص...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
وعلاوة على ذلك...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Kun referenco al...
بالنسبة إلى...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
أكتب للاستفسار عن...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
أكتب إليك نيابة عن...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
لقد تم ترشيح شركتم...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
هل تمانع لو...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
هلاّ تفضلت بـ...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
سأكون ممتنّا إذا...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
يجب أنْ أسألك ما إذا
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi povas rekomendi...
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Formel anmodning, direkte
Vi estas urĝe petita al...
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
سنكون مُمتنين لو...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna listoprezo por...
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Specifik formel anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco...
لدينا نية في أنْ...…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Formel, meget høflig
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Formel, meget høflig
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Formel, meget venlig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Formel, direkte
Se vi bezonas pli informon...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Formel, direkte
Ni dankas vian negocon.
أقدر تعاملك معنا.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Formel, meget direkte
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Mindre formelt, høflig
Altestime,
مع خالص التحية والاحترام،
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Altestime,
كل المودة والاحترام،
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Ĉion bonan,
تحياتي الحارة،
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
تحياتي،
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen