dansk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Kære Fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Estimata John,
Kære John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til jer angående...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i forbindelse med...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
I fortsættelse af...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Kun referenco al...
I henhold til...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vil du have noget imod at...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Kunne du være så venlig at...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi povas rekomendi...
Kan du anbefale...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kan du venligst sende mig...
Formel anmodning, direkte
Vi estas urĝe petita al...
Du er snarest anmodet til at...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna listoprezo por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Specifik formel anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco...
Det er vores hensigt at...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formel, meget høflig
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formel, meget høflig
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formel, meget venlig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formel, direkte
Se vi bezonas pli informon...
Hvis du ønsker mere information...
Formel, direkte
Ni dankas vian negocon.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formel, meget direkte
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mindre formelt, høflig
Altestime,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Altestime,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen