engelsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Estimata John,
Dear John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
Further to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Kun referenco al...
With reference to…
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Would you be so kind as to…
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi povas rekomendi...
Could you recommend…
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Formel anmodning, direkte
Vi estas urĝe petita al...
You are urgently requested to…
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna listoprezo por...
What is your current list price for…
Specifik formel anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco...
It is our intention to…
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, meget høflig
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Formel, meget høflig
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, meget venlig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direkte
Se vi bezonas pli informon...
If you require more information ...
Formel, direkte
Ni dankas vian negocon.
We appreciate your business.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, meget direkte
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formelt, høflig
Altestime,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Altestime,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Regards,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen