nederlandsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Estimata John,
Beste Jan
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formel anmodning, direkte
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Specifik formel anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, meget høflig
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formel, meget høflig
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, meget venlig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direkte
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direkte
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, meget direkte
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Mindre formelt, høflig
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Altestime,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen