rumænsk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia celor interesaţi,
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Estimata John,
Dragă Mihai,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Ni skribas al vi pri...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
În legătură cu...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Kun referenco al...
Referitor la...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă....
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Sunteţi amabil să...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Ne interesează să obţinem/primim...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi povas rekomendi...
Îmi puteţi recomanda...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formel anmodning, direkte
Vi estas urĝe petita al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
V-am fi recunoscători dacă...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna listoprezo por...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Specifik formel anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco...
Intenţia noastră este să...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formel, meget høflig
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Formel, meget høflig
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formel, meget venlig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formel, direkte
Se vi bezonas pli informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formel, direkte
Ni dankas vian negocon.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formel, meget direkte
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mindre formelt, høflig
Altestime,
Cu stimă,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Cu sinceritate,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Altestime,
Cu respect,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Cu bine,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen