svensk | Fraser - Forretning | Brev

Brev - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikansk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + Vejnavn
Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og Irsk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer+ bynavn
Bynavn
Amt
Postnummer
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + provins forkortelse + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Vejnummer + vejnavn
Provins
Bynavn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand addresse format:
Modtagerens navn
Virksomhedens navn
Nummer + vejnavn
Forstad postbox
By + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard engelsk adresse format: modtagerens navn, virksomhedens navn, vejnummer + vejnavn, bynavn + region/stat + postnummer.

Brev - Åbning

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Meget formel, modtager har en speciel titel der skal bruges i stedet for deres navn
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formel, når du henvender dig til adskillige ukendte personer eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn helt ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstand ukendt
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Mindre formelt, en der har handlet med modtageren før
Estimata John,
Bäste John,
uformel, en der er er venner med modtageren privat, forholdsvis ualmindelig
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formel, at åbne på vegne af hele virksomheden
Plu al...
Vidare till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formel, at åbne med hensyn til noget du har set fra virksomheden du kontakter
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formelt, at åbne på vegne af dig selv for din virksomhed
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, når du skriver for en anden
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, høflig måde at åbne på

Brev - Hoveddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formel anmodning, tentativ
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formel anmodning, tentativ
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formel anmodning, tentativ
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formel anmodning, meget høflig
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formel anmodning, meget høflig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formel anmodning, høflig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formel anmodning, høflig
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formel anmodning, høflig
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formel anmodning, direkte
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formel anmodning, direkte
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
Formel anmodning, meget direkte
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formel anmodning, på vegne af virksomheden
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Specifik formel anmodning, direkte
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formel anmodning, direkte
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formel anmodning, direkte
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
Formel udtalelse af hensigt, direkte
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, medførende til en beslutning angående en forretningsaftale
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, afslag på en forretningsaftale eller mangel på interesse angående et tilbud

Brev - Afslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, meget høflig
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, meget høflig
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formel, meget høflig
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, meget høflig
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, meget venlig
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, høflig
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, høflig
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, høflig
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direkte
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direkte
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direkte
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, meget direkte
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formelt, høflig
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager ukendt
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formel, sjældent brugt, modtager navn ukendt
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere som ofte arbejder sammen